Տեղանիշեր (Cookies)

Տեղանիշեր (Cookies) ֆայլերը պարունակում են տեքստային տեղեկություններ, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դառնում նույնականացնել կրկնվող օգտատերերին՝ իրենց web-կայք մուտք գործելու ժամանակ: Տեղանիշերը պահպանվում են Ձեր համակարգչի կոշտ սկավառակի վրա և որևէ վնաս չեն պատճառում: Մեր կայքի Տեղանիշերը չեն պահպանում Ձեր անձնական տվյալները: Տեղանիշերը թույլ են տալիս խուսափել տվյալները մի քանի անգամ մուտքագրելուց, նպաստում են որոշակի տեղեկությունների փոխանցմանը և օգնում են մեզ որոշել, թե որ ցանցային ծառայություններն են առավել տարածված: Ի թիվս այլ բաների՝ դրանք թույլ են տալիս կարգավորել մեր web-կայքէջերը և համապատասխանեցնել Ձեր պահանջներին: Ցանկանության դեպքում դուք կարող եք անջատել տեղանիշերի կիրառումը ցանկացած պահի՝ Ձեր բրաուզերում կարգավորումները փոփոխելու միջոցով: Որպեսզի իմանաք՝ ինչպես կատարել այդ փոփոխությունները, օգնություն խնդրեք Ձեր ինտերնետային բրաուզերից:
Տեղանիշի տեսակը

Նկարագրություն

Պարտադիր տեղանիշեր

Այս տեղանիշերը անհրաժեշտ են Կայքի աշխատանքի համար: Դրանց շնորհիվ Օգտատերը կարող է մուտք գործել Կայքի տարբեր էջեր և օգտվել կայքի գործիքներից: Առանց այս տեղանիշերի կխափանվի Կայքի պատշաճ աշխատանքը:   

Ֆունկցիոնալ տեղանիշեր

Այս տեղանիշերը թույլ են տալիս Կայքին հիշելու Օգտատիրոջ կողմից սահմանված պարամետրերը, ինչը թույլ է տալիս համապատասխանեցնել Կայքի առաջարկները Օգտատիրոջ անհատական պահանջներին: Այս տեղանիշերը չեն հետևում Օգտատիրոջ կողմից այլ Կայքեր կատարած այցելություններին:

Գործառնական տեղանիշեր

Այս տեղանիշերը թույլ են տալիս օպտիմալացնել Կայքի աշխատանքը  և կիրառվում են Օգտատիրոջ համար կայքից օգտվելու հարմարավետության մակարդակը բարձրացնելու համար: Դրանք պահպանում են տեղեկություններ Կայքից օգտվելու եղանակի, այցերի քանակի, ամեն այցի միջին տևողության և այն մասին, թե Կայքի որ էջերն է այցելել Օգտատերը: Այս տեղանիշերը պարունակում են Օգտատիրոջ մասին անանուն և ընդհանրացված տեղեկություններ, որոնց օգնությամբ հնարավոր չէ նույնականացնել  հստակ Օգտատիրոջ:

Մարքեթինգային տեղանիշեր 
Այս տեղանիշերը կիրառվում են առավել համապատասխան բովանդակություն տրամադրելու, ինչպես նաև այդ բովանդակությունը օգտատիրոջ հետաքրքրություններին հարմարեցնելու համար: Դրանք կիրառվում են նաև գովազդի ցուցադրման հաճախականությունը սահմանափակելու՝ գովազդային արշավները կառավարելու և դրանց արդյունավետությունը չափորոշելու համար: Այս տեղանիշերը գրանցում են Կայքի այցերը և այստեղ ներկայացված բովանդակության օգտագործումը: Դա իրականացվում է Ձեր բրաուզերի եզակի նույնարկիչի և այն սարքի օգնությամբ , որի օգնությամբ դուք մուտք եք գործում Համացանց: Այսպիսի տեղեկատվությունը կարող է փոխանցվել երրորդ անձանց, օրինակ՝  գովազդատուներին, որպեսզի գործող գովազդը ցուցադրվի նաև այլ կայքերում: Այս տեղանիշերը սովորաբար կապված են երրորդ անձանց կողմից տրամադրվող Կայքի գործառույթների հետ: 
Վերոնշյալ բոլոր Տեղանիշերը կարող են լինել մշտական կամ ժամանակավոր.
- «Մշտական» Տեղանիշերը պահպանում են Сookie-ֆայլը Օգտատիրոջ սարքի վրա որոշակի ժամանակով, մինչև դրա ժամկետը լրանալը (կամ մինչև այն չհեռացնեք): Դա թույլ է տալիս Օգտատիրոջը, օրինակ, պահպանել լեզվի ընտրության կարգավորումները, դրանք ամեն անգամ Կայք այցելելիս չփոփոխելու համար,
- «Ժամանակավոր» կամ «աշխատաշրջանային» տեղանիշերը ժամանակավոր պահպանում են աշխատաշրջանի նույնարկիչը (session ID)՝ մինչ Օգտատերը օգտվում է Կայքից և հեռացվում են Օգտատիրոջ՝ Կայքից դուրս գալուց հետո կամ դառնում են անվավեր Օգտատիրոջ այցի աշխատաշրջանի ավարտին:
Կայքում նաև կիրառվում են.
- «Վերլուծական» տեղանիշեր, որոնք օգնում են վեբ-վերլուծության հետ կապված խնդիրների լուծմանը,
- «Կողմնակի» տեղանիշեր, որոնք գեներացվում են երրորդ անձանց կողմից (մատակարարող կողմեր): Դրանք կարող են օգտագործվել, օրինակ, գովազդի համար տեղեկություններ հավաքելու կամ վերլուծական նպատակներով՝ ցանցում Օգտատիրոջ ակտիվության մասին տվյալներ հավաքելու համար:
Ստորև ներկայացված են Կայքի կողմից կիրառվող Տեղանիշերը, դրանց նպատակները, բնույթը և Տեղանիշերի տվյալների յուրաքանչյուր հատվածի պահպանմա ժամկետը:

Հիմնական տեղանիշեր

Նկարագրություն

Cookies ֆայլի տեսակ


Պահպանման ժամկետ

adb_mcmid

Օգտատիրոջ նույնարկիչ Adobe Marketing Cloud Visitor ID

Գործառնական

Սեանս

ac_hid

Կոնֆիգուրատորը գեներացնում  է պատահական նույնարկիչ ընթացիկ օգտատիրոջ բրաուզերին՝ հետագայում նրան նույնականացնելու նպատակով

Պարտադիր

Անսահմանափակ ժամանակ

LBCOOKIE

Load Balancer գործիքի օգնությամբ բաշխում է ծանրաբեռնվածությունը Կայքի վրա

Պարտադիր

Սեանս

AMCV_097B46735

2782F130A490D45

%40AdobeOrg

Պարունակում է օգտատիրոջ՝ անանուն եզակի նույնարկիչը  

Գործառնական

2 տարի

AMCVS_xxxxxAdobeOrg

Պարունակում է օգտատիրոջ անանուն եզակի նույնարկիչը  

Գործառնական

2 տարի

s_cc

Ստուգում է՝ արդյո՞ք տեղանիշերի օգտագործումը թույլատրված է տվյալ օգտատիրոջ համար

Գործառնական

Սեանս

JSESSIONID

Սերվերի միջոցով յուրաքանչյուր օգտատիրոջ հատկացնում է անանուն սեանսի նույնարկիչ  

Պարտադիր

Սեանս

s_sq

Պահպանում է տեղեկություն՝ կապված այն հղման հետ, որով Օգտատերը մուտք է գործել կայք

Գործառնական

Սեանս

S_fid

Պահպանում է նույնարկիչը

Գործառնական

Սեանս

lvc_{market}

Պահպանում է վերջին տրանսպորտային միջոցները, որոնք դիտել է օգտատերը: Այս ֆայլը հետագայում կկարդացվի մանրամասն տեղեկությունների էջում՝ վերջինը դիտված տրանսպորտային միջոցների ցանկը ցուցադրելու համար:

Ֆունկցիոնալ

7 օր

notepad_{market}[_partner]

Օգտագործվում է վերջինը նշված հղումները պահպանելու համար

Ֆունկցիոնալ

30 օր

vtp.results

view Type

Պահպանում է արդյունքների ցանկի տեսակը (գոյություն ունի ցուցադրման երկու տեսակ՝ աղյուսակ և ցուցակ): Պահպանում է տեղեկություն արդեն իսկ օգտագործված տեսակի մասին, որպեսզի մյուս այցի դեպքում ցուցադրվի նույնը:  

Ֆունկցիոնալ

1 տարի

cbs_{market}_[#]

Օգտագործվում է որոնման պայմանների պահպանման համար   (որոնման հարցման պարամետրերը պահվում են cookie-ներում)

Ֆունկցիոնալ

1 տարի

sendtoafriend
Պահպանում է որոնման հարցումների պարամետրերը՝ «ուղարկել ընկերոջը» գործառույթի համար
Գործառնական 
30 օր
myaudi
Պահպանում է տոկենը myAudi-ի ավտորիզացման համար
Ֆունկցիոնալ
Սեանս
vtp.aoz.-(carId}
Պահպանում է ընտրված AOZ էլեմենտները/փաթեթները
Ֆունկցիոնալ 
1 տարի
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_Do_Not_Track
Ensighten Privacy տեղանիշ-ֆայլ, որը տեղեկացնում է՝ արդյոք օգտատերը օգտվում է բրաուզերի «չհետևել» կարգավորումից   
Պարտադիր 
1 տարի
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_Performance
Ensighten Privacy տեղանիշ-ֆայլ, որը տեղեկացնում է՝ արդյոք օգտատիրոջ մոտ միացված է  «Գործառնական cookies» կատեգորիան:
Պարտադիր 
1 տարի
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_Functional
Ensighten Privacy տեղանիշ-ֆայլ, որը տեղեկացնում է՝ արդյոք օգտատիրոջ մոտ միացված է  «Ֆունկցիոնալ cookies» կատեգորիան:
Պարտադիր 
1 տարի
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_Marketing
Ensighten Privacy տեղանիշ-ֆայլ, որը տեղեկացնում է, թե արդյոք օգտատիրոջ մոտ միացված է  «Մարքեթինգային cookies» կատեգորիան:
Պարտադիր
1 տարի
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_VIEWED
Ensighten Privacy տեղանիշ-ֆայլ, որը տեղեկացնում է՝ արդյոք օգտատերը առնչվել է Տեղանիշերի ընդունման պատուհանի հետ:   
Պարտադիր
1 տարի
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_LOADED
Ensighten Privacy տեղանիշ-ֆայլ, որը տեղեկացնում է՝ արդյոք ցուցադրվել է Տեղանիշերի ընդունման պատուհանը օգտատիրոջը, թե ոչ:  
Պարտադիր
1 տարի
dpu-ing
Սեանսի մշակման սերվերի միջոցով յուրաքանչյուր օգտատիրոջ հատկացնում է անանուն սեանսի նույնարկիչ  
Պարտադիր 
30 րոպե
myaudi-locale
Պահպանում է օգտատիրոջ երկրի և լեզվի կարգավորումները
Պարտադիր 
Սեանս
(!) Վեբ-զննիչներին (բրաուզերներին) հասանելի չեն հիմնական Տեղանիշերը այլ դոմեններում:

Կոմնակի տեղանիշեր

Նկարագրություն

Cookies ֆայլի տեսակը

Պահպանման ժամկետ

JSESSIONID

Սերվերի միջոցով յուրաքանչյուր օգտագիրոջ հատկացնում է անանուն սեանսի նույնարկիչ  

Պարտադիր

Սեանս

AMCVS_xxxxxAdobeOrg

Պարունակում է օգտատիրոջ եզակի անանուն նույնարկիչ  

Գործառնական

2 տարի

AMCV_097B46735278

2F130A490D45%

40AdobeOrg

Պարունակում է օգտատիրոջ եզակի անանուն նույնարկիչ  

Գործառնական

2 տարի

LBCOOKIE

Load Balancer գործիքի միջոցով բաշխում է Կայքի ծանրաբեռնվածությունը 

Պարտադիր

Սեանս

dcdata

Պահպանում է ակտիվության մասին տվյալները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն հաջորդ էջում  

Գործառնական

10 տարի

s_cc

Ստուգում է, արդյոք թույլատրված է տեղանիշերի կիրառումը տվյալ օգտատիրոջ համար

Գործառնական

Սեանս

demdex

Պարունակում է օգտատիրոջ անանուն եզակի նույնարկիչը   Adobe Audience Manager գործիքի կազմում

Գործառնական

180 օր

dpm

Պարունակում է օգտատիրոջ անանուն եզակի նույնարկիչը   Adobe Audience Manager գործիքի կազմում

Գործառնական

180 օր

_ga

Օգտագործվում է Google Analytics գործիքի կողմից

Գործառնական

2 տարի

_gcl_au

Օգտագործվում է Google Analytics գործիքի կողմից

Գործառնական

2 տարի

_gid

Օգտագործվում է Google Analytics գործիքի կողմից

Գործառնական

2 օր

_ym_d

Օգտագործվում է Яндекс.Метрика գործիքի կողմից

Գործառնական

1 տարի

_ym_isad

Օգտագործվում է Яндекс.Метрика գործիքի կողմից

Գործառնական

2 օր

_ym_uid

Օգտագործվում է Яндекс.Метрика գործիքի կողմից

Գործառնական

1 տարի

_ym_visorc_37013715

Օգտագործվում է Яндекс.Метрика գործիքի կողմից

Գործառնական

Սեանս

AKA_A2

Օգտագործվում է պարունակությունը կայքերին ավելի արագ հասցնելու համար՝ Adaptive Acceleration գործառույթի միջոցով

Պարտադիր

2 տարի

Usabilla

Օգտատերերի ակտիվ և պասիվ հետադարձ կապի միացում:  Օգնում է որոշելու, թե ինչպիսի միջոցառումներ են անհրաժեշտ՝ Օգտատիրոջ կողմից կայքի ընկալումը բարելավելու համար  

Գործառնական պիքսել

Անսահմանափակ ժամանակ

rai

programmatic PHD – ում քարոզարշավների օպտիմալացման հաշվիչ

Մարքեթինգային
7 տարի
riss

programmatic PHD – ում քարոզարշավների օպտիմալացման հաշվիչ

Մարքեթինգային
24 ժամ
sd

programmatic PHD – ում քարոզարշավների օպտիմալացման հաշվիչ

Մարքեթինգային
Սեանս
snR

programmatic PHD – ում քարոզարշավների օպտիմալացման հաշվիչ

Մարքեթինգային
4 ժամ
as-user

programmatic PHD – ում քարոզարշավների օպտիմալացման հաշվիչ

Մարքեթինգային
1 տարի
*_sync

programmatic PHD – ում քարոզարշավների օպտիմալացման հաշվիչ

Մարքեթինգային
1 տարի
ruid

programmatic PHD – ում քարոզարշավների օպտիմալացման հաշվիչ

Մարքեթինգային
16 տարի
IDE

programmatic PHD – ում քարոզարշավների օպտիմալացման հաշվիչ

Մարքեթինգային
2 տարի
sync_*

programmatic PHD – ում քարոզարշավների օպտիմալացման հաշվիչ

Մարքեթինգային
14 օր
s_ecid

programmatic PHD – ում քարոզարշավների օպտիմալացման հաշվիչ

Գործառնական

2 տարի

s_vi

Օգտագործվում է եզակի օգտատիրոջը («եզակի այցելու») նույնականացնելու համար: Տեղանիշ-ֆայլը օգտագործվում է, եթե օգտատերը այցելել էAudi-ի կայք՝ մինչ Experience Cloud ID ծառայության ներմուծումը:

Գործառնական

2 տարի

_ens_lc

Պահպանում է տեղեկատվությունը նավիգացիոն վարքագծի մասին:

Գործառնական

30 րոպե

_ens_prev

Պահպանում է տեղեկատվությունը նավիգացիոն վարքագծի մասին:

Գործառնական

Սեսսիա

_ens_vn

Պահպանում է տեղեկատվությունը նավիգացիոն վարքագծի մասին:

Գործառնական

1 տարի

_ens_sid

Պարունակում է ընթացիկ սեանսի նույնարկիչը:  

Գործառնական

30 րոպե

_ens_perf

Պարունակում է տեղեկություններ էջի բեռնման արագության մասին:  

Գործառնական

30 րոպե