Անհատական տվյալների մշակման մասին համաձայնություն

Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը և թույլ եմ տալիս ՍԼԱՎ ՄՈԹՈՐՍ ՓԲԸ-ին (Ծովակալ Իսակովի պող., 32/1 շենք, 0004, Երևան, Հայաստան) մշակել իմ անձնական տվյալները (անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան օր, ամիս տարի, ծննդյան վայր, հասցե, հեռ., բջջ. հեռ., էլ. հասցե), ինչպես նաև հավաքագրել, պահպանել, ոչնչացնել և ճշգրտել այդ տվյալները ապրանքների և ծառայությունների մասին տեղեկության տրամադրման նպատակով, և օգտագործել նրանց վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման և շուկայի ուսումնասիրության անցկացման համար: Վերը նշված պայմանների համաձայն անհատական տվյալների մշակման համար տրված համաձայնությունը տրամադրվում է իմ կողմից տաս տարի ժամկետով: Ես տեղեկացված եմ և համաձայն եմ, որ տվյալ համաձայնությունը կարող է հետ կանչվել (անձնական տվյալների պահպանման և օգտագործման վերաբերյալ իմ անհամաձայնության պարագայում) գրավոր ծանուցման միջոցով, որը կարող է ուղարկվել պատվիրված փոստով, կամ փոխանցվել առձեռն, վերոհիշյալ ընկերության լիազորված ներկայացուցչին: