Պատասխանատվություն

AUDI AG-ն մանրամասնորեն մշակում է վեբ-կայքի բովանդակությունը և պարբերաբար թարմացնում է այն: Միևնույն ժամանակ, վեբ կայքը նախատեսված է միայն ընդհանուր բնույթի տեղեկատվության տրամադրման համար, որը չի կարող փոխարինել անհատական խորհրդատվությունը, ինչը տրամադրվում է պոտենցիալ գնորդին, որպեսզի նա կարողանա կատարել իր ընտրությունը: Նկարագրված ավտոմեքենաների տեխնիկական բնութագրերը և սարքավորումները ծառայում են միայն որպես օրինակ: Այդ բնութագրերն ու սարքավորումները կարող են փոփոխվել, համապաասխան երկրից, որտեղ դրանք վաճառվում են: Դրանք կարող են փոփոխվել ցանկացած ժամանակ, առանց նախնական ծանուցման: Դուք, Ձեր լիազորված դիլերից կամ ներկրողից, կարող եք ստանալ վերջին տեղեկատվությունը գոյություն ունեցող բնութագրերի, սարքավորումների ֆունկցիոնալ հնարավորությունների կամ մեր ավտոմեքենաների բնութագրերի մասին: Ցանկացած ինֆորմացիա, որը ներկայացված է այս կայքում, կրում է տեղեկատվական բնույթ և ոչ մի դեպքում չի կարող գնահատվել որպես պայմանագիր կնքելու առաջարկ (օֆերտա): AUDI AG-ին չի կրում պատասխանատվություն վեբ-կայքի տեղեկատվության արդիականության, ճշգրտության և ամբողջականության, ինչպես նաև ցանկացած պահի դեպի կայք անխափան մուտքի համար:

AUDI AG-ին պատասխանատվություն չի կրում, հղումներով անցումների դեպքում, երրորդ անձանց վեբ-կայքերի բովանդակության համար: Հղումներով անցման պարագայում Դուք լքում եք AUDI AG-ի վեբ-կայքը: Երրորդ անձանց վեբ-կայքերում կարող են գործել այլ կանոններ, մասնավորապես, տվյալների պաշտպանության հարցում։