Գնել Audi A6 Avant - համալրման տարբերակներ և գներ > A6 > Audi-ին Հայաստանում
Rear side view Audi A6 Avant

A6 Avant

1
Դիլերային կենտրոններում ավտոմեքենայի կոմպլեկտավորումը կարող է տարբերվել նկարում պատկերվածից:

Աներևակայելի հնարավորություններ ունեցող ավտոմեքենա՝
Audi A6 Avant

1
Դիլերային կենտրոններում ավտոմեքենայի կոմպլեկտավորումը կարող է տարբերվել նկարում պատկերվածից:
1
Դիլերային կենտրոններում ավտոմեքենայի կոմպլեկտավորումը կարող է տարբերվել նկարում պատկերվածից:
1
Դիլերային կենտրոններում ավտոմեքենայի կոմպլեկտավորումը կարող է տարբերվել նկարում պատկերվածից:
1
Դիլերային կենտրոններում ավտոմեքենայի կոմպլեկտավորումը կարող է տարբերվել նկարում պատկերվածից:
1
Դիլերային կենտրոններում ավտոմեքենայի կոմպլեկտավորումը կարող է տարբերվել նկարում պատկերվածից:
1
Դիլերային կենտրոններում ավտոմեքենայի կոմպլեկտավորումը կարող է տարբերվել նկարում պատկերվածից:
1
Դիլերային կենտրոններում ավտոմեքենայի կոմպլեկտավորումը կարող է տարբերվել նկարում պատկերվածից:
1
Ուշադրություն. Համակարգերը գործում են միայն իրենց հնարավորության սահմաններում և օժանդակում են վարորդներին մեքենան վարելու ընթացքում: Ավտոմեքենան անվտանգ վարելու և ղեկին ուշադիր լինելու հարցերում ողջ պատասխանատվվությունը ընկնում է վարորդի վրա:
2
Գործառնական հնարավորությունները կարող են տարբերվել ըստ տարբեր շուկաների համար հասանելիության և մեքենայի համալրման տարբերակների:
3
Audi exclusive համալրվման ընտրանքային տարբերակները ստեղծվել են Audi Sport GmbH համապատասխան բաժնի մասնագետների կողմից: Ստանդարտ և ընտրանքային համալրման տարբերակների մասին ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար դիմեք ձեր Audi դիլերին: